Pavlovy procesy a věznění bylo doprovázeno častými protestními akcemi, jako byly řetězové hladovky, dopisy státním představitelům, petice apod. Jeho smrt vyvolala petici, kterou iniciovali Jiří Tichý a Ivan Martin Jirous Dopis 271 čs. občanů. Text petice je převzat z Informací o Chartě 17/1988.

 

Dopis 271 československých občanů

 

ministerstvu spravedlnosti ČSR

ministerstvu vnitra ČSSR

vládě Československé socialistické republiky

Federálnímu shromáždění ČSSR

 

Po Vítězném únoru jste v tzv. třídním boji popravili a zabili 8000 lidí, 217 000 svých bližních jste poslali do koncetračních táborů,

většinu z nich jste před popravou nebo odesláním do lágrů mučili,

zabil jste Kalandu,

zabili jste dr. Horákovou, ačkoliv se proti tomu bouřil civilizovaný svět,

v každé vesnici jste zničili alespoň jednu vybranou selskou rodinu, abyste skrze ni zastrašili ostatní,

ukradli jste po roce 1948 všechny životnosti a zničili jste je,

nikdo už nespočítá vaše oběti, které odešly ze světa v důsledku vašeho fyzického a psychického teroru,

zlomek z těchto obětí jste rehabilitovali; ostatní jste zahrnuli pod hrůzný eufemismus omyly padesátých let,

kdo spočítá děti a děti těch dětí, které nesměly jít do škol a dělat pro naši zemi práci, která je těší?

Ale budiž, i kdybychom přistoupili na to, že to byla revoluční situace, teď jste u moci již 40 let,

20 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy,

od počátku sedmdesátých let, kdy jste začali tvrdit, že se situace v naší zemi znormalizovala,

jste zabili ve Valdicích, Ostrově nad Ohří a jiných věznicích lidi, jejichž jména jsme neznali a většinou neznáme a kterých jsme se tenkrát nemohli nebo báli zastat.

 

A pak jste zabili Pavla Wonku.

 

Pavla Wonku, vězně svědomí.

 

Je irelevantní, zda zemřel tím, čemu říkáte přirozená smrt, nebo utýrán vaším vězněním.

 

Tak dost!

 

Nejste-li schopni zajistit pro lidi, které vám justice dočasně svěřila, základní lidské právo, právo na život,

žádáme:

 

Okamžitě propusťte všechny vězně svědomí a všechny politické vězně!

Okamžitě propusťte na svobodu:

     Jiřího Boháče, Vladimíra Červeně, Viktora Dederu, Petra Hauptmanna, Ondřeje Hocha, Michaela Kellera, Milana Obodu, Petra Obšila, Kamila Petrovického, Ivana Polanského, Jaroslava Popelku, Josefa Römera, Františka Veise, Jiřího Wolfa a další vězně svědomí a politické vězně, jejichž jména neznáme.

 

Okamžitě novelizujte trestní právo!

 

Příslušníky SNV, kteří se dopustí teroristických činů (jako bylo upálení ředitele opavského divadla v Ostrově nad Ohří na počátku 70. let), trestejte alespoň stejně přísně, jako by nikdy nenosili uniformu!

 

Okamžitě umožněte nehlášené a nedomluvené kontroly lékařů, Amnesty International, FIDH a podobných nezávislých občanských iniciativ z kterýchkoliv zemí k objektivnímu posouzení situace v našich vězeních.

 

Ty, kterým se naše žádání zdá neobratné, odkazujeme na Kurta Vonneguta jr.: "O masakru se nic inteligentního říct nedá."

 

V Praze dne 15. srpna 1988

1 příloha: list s 271 podpisy. Za autenticitu podpisů ručí

Ivan M. Jirous, 588 67 Stará Říše 33 a Jiří Tichý, Rybalkova 51, 101 00 Praha 10