FOTOGRAFIE

 

Pavel Wonka: fotky obèanské

Pavel Wonka: fotky z pohøbu


Autorem fotografií ze soudu a pohøbu Pavla Wonky je Pøemysl Fialka, jemuž dìkujeme za svolení s publikováním.