POSLEDNÍ DOPIS PAVLA WONKY

 

(napsaný ve vazbě v Hradci Králové, adresovaný JUDr. Milanu Jelínkovi, který tento dopis předal rodině Pavla Wonky až po dvou letech)

 

AP Hradec Králové                                                                           Pavel Wonka

dr. Jelínek                                                                                          nar. 23. 1. 1953

 

Vážený pane doktore!

Telegraficky…

Nechávám si psát dopis.

Několik dní jsem o sobě nevěděl. Zvracím. Vše se se mnou točí. Jsem zcela bez vlády. Jídlo jsem měl naposledy před zatčením. Nemohu ani pít, zase odstraňuji suché koráby, abych mohl dýchat. Všechnu tekutinu zvracím. Nevím, jak dlouho vydržím. Včera večer jsem se po několika dnech probral k sobě. Díky studeným obkladům spoluvězňů. Díky neustálým výplachům úst vodou se držím při životě. Spolknout nic nemohu.

Žádám Vás o okamžitý zákrok ve všech možných směrech a okamžitý výslech rodiny. Nedejte na to, jak je věc navenek deklarována. Trpím i bolestmi pohybového ústrojí a ledvin. To víte, ležet na břichu, pod otevřeným oknem celý týden není legrace. Bylo proti mně použito mnohé mučení a násilí. Něco bylo deklarováno jako zdánlivé. Legální, něco skrytě. Od toho prvého mám zmrzačené ruce. Od druhého další části těla. Najdou se totiž tací, kteří mne dokázali bít pendrekem do hlavy a zmrzlých prstů u nohou, i při přenášení k lékaři. Podejte oznámení u OVP Hradec Králové a inspekce ESV. Případně úkol přeneste na rodinu.

Návrh na potrestání ani rozhodnutí o vazbě nemám. Vazbu měl nařídit OS Trutnov, 3 T, dr. Horvátová. Ve věci jsem podal u JUDr. Mjartana stížnost obecnou i do vazby. Vazba uvalena v bezvědomí a bez výslechu strany. Porušení § 2-1, 5-6,-13 tr. ř.

Po nadiktování jsem zcela vyčerpán. Převezměte aktivní obhajobu sám ve spolupráci s rodinou. S rodinou se vždy informujte, nevím, zda situaci přežiji. Věznice mě ani nemá čím krmit, co bych snad mohl jíst. To jsem si uvědomil dnes, když jsem nedostal snídani. Sám již nemám tu sílu utrpení dále snášet.

Intervenujte osobně u KS Hr. Králové. Pro případ mého převezení jednejte o zastoupení zastoupení při návštěvě doktorem Motelem, AP Praha 1.

Děkuji

H. K. 16. 4. 1988                               Pavel Wonka

 

K vystěhování: Základní formulář zůstal na OVS Trutnov. Zbytek papírů je asi ve vězení.

Rád bych dostal mléko a žádám o něj. K jídlu a k pití nemám nic. Vodu zvracím. Dostávám ji do sebe tak, že vyplachuji ústa. Nemohu ji spolknout. Dále tím, že si motám hlavu do mokrých ručníků. Vše se se mnou točí. Nemám na nic sílu. Žádal jsem lékaře. Omdlévám a nevím o sobě. V mé knihovně je kniha České středověké právo útrpné. Čtěte v ní.

Čekám okamžitou návštěvu. Nechte mě převést. Sám se neudržím na nohách, dnes sám se opět položil, když mě donesli na záchod. Doufám, že se Vaší návštěvy dožiji. Rodinu informujte telefonicky. Ve Vrchlabí došlo k přečíslování telefonních čísel – Končím.

 

KOMENTÁŘ:

Tento dopis Pavel Wonka nadiktoval několik dní před svou smrtí některému svému spoluvězni. Dopis je psán poměrně nečitelně, je plný překlepů, gramatických a interpunkčních chyb a chybějících slov apod.