ROK PAVLA WONKY

 

Jako Rok Pavla Wonky jsme pojali rok 2003, kdy uplynulo padesát let od narození a patnáct let od smrti Pavla Wonky, významného českého ochránce lidských práv a bojovníka proti komunistické totalitě. Hlavním cílem tohoto projektu bylo připomenout jeho osobnost, život a dílo, které jsou neprávem opomíjeny. Další cíl projektu spočíval ve varování před neustále hrozícím nebezpečím nového nástupu totalitní společnosti.

Svých cílů chtěl projekt dosáhnout pořádáním různých kulturních akcí, zejména pak přednáškových večerů a čtení, které se zabývaly životem a dílem Pavla Wonky a životem a kulturou v totalitním Československu.

Na realizaci projektu se podílela následující občanská sdružení a agentury: Agentura Manuzio, Agentura neziskového sektoru, Městské kulturní středisko Pelhřimov, Sdružení pro obnovu Řepice a okolí a Sopel tzv. productions a řada jednotlivců.

Během roku Pavla Wonky proběhlo osm přednáškových večerů v Praze a Strakonicích, na nichž mimo jiné vystoupili písničkáři Jiří Smrž, Petr Lutka a Vladimír Veit; nezávislý novinář a historik Jazzové sekce Karel Mašita, bývalý politický vězeň a spisovatel Jiří Wolf a básník Ondřej Fibich. Vedle těchto večerů proběhl také putovní Festival pro Pavla Wonku, který se uskutečnil v září a listopadu v Praze a Pelhřimově. Součástí festivalu bylo vedle koncertů (např. Skrytý půvab byrokracie, Memorial) také rozsáhlá výstava, představující život a dílo Pavla Wonky.

Vedle večerů a festivalu byla mimo jiné v rámci projektu vytvořena internetová stránka nastiňující Pavlův život a dílo. Současná stránka (wonka.wz.cz) není její novou verzí, ale zbrusu novou. Jejím cílem je komplexně představit osobnost Pavly Wonky na základě jeho vlastních prací a textů o něm. Stránky by nemohly vzniknout bez pomoci Jiřího Gruntoráda, který nám zpřístupnil obsáhlý osobní fond Pavla Wonky ve své knihovně Libri prohibiti a Jiřímu Wonkovi, který nám poskytl další materiály a svolil k otištění textů Pavla Wonky.

 

 

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 1.

 

PRVNÍ VEČER PRO PAVLA WONKU

3. leden 2003, Strakonice, hudební oddělení Šmidingerovy knihovny

pořadatel: Sdružení pro obnovu Řepice a okolí za podpory Šmidingerovy knihovny

program: Ondřej Fibich (vzpomínka), Karel Kolařík (přednáška; citované pasáže četl Petr Šimek), Jiří Smrž (recitál)  

účast: okolo 40 návštěvníků

 

Průběh:

První večer pro Pavla Wonku uspořádalo v hudebním oddělení Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích Sdružení pro obnovu Řepice a okolí. Poté, co autor a koordinátor projektu Karel Kolařík stručně představil celý projekt, uvedl katolický básník Ondřej Fibich tento večer svou vzpomínkou na konec osmdesátých let, v níž pochopitelně vzpomenul i Pavla Wonky, a zamyslel se nad přítomností totality v dnešní společnosti a nad možnou úlohou lyriky v boji proti ní. Po něm vystoupil Karel Kolařík se svou přednáškou Nástin života a díla Pavla Wonky, v níž se zabýval nejen životem a dílem Pavla Wonky, ale i stručně zmapoval reakce a protesty disentu na Pavlova zatčení a věznění i na jeho úmrtí. V druhé části večera vystoupil písecký písničkář Jiří Smrž se zhruba hodinovým recitálem, během něhož i on rozjímal nad úlohou člověka a formami jeho protestu v totalitní společnosti. Jiří Smrž do svého recitálu zařadil jak písně staršího data (z konce 80. let), ale i písně novější, z nichž pro tento večer věnoval Pavlu Wonkovi píseň Mistře. Večera se zúčastnilo přibližně čtyřicet návštěvníků. Sdružení pro obnovu Řepice a okolí pořádá v hudebním oddělení Šmidingerovy knihovny různé kulturní pořady relativně často a účast na tomto večeru byla za poslední rok možná nejhojnější. Pozitivní je, že se pořadu zúčastnilo nezanedbatelné množství mladých lidí, kteří se s postavou Pavla Wonky většinou neměli příliš příležitostí seznámit a kterým byl tedy tento významný ochránce lidských práv představen. 

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 2.

 

DRUHÝ VEČER PRO PAVLA WONKU

14. březen 2003, Strakonice, kulturní prostor Šmidingerovy knihovny

pořadatel: Sdružení pro obnovu Řepice a okolí za podpory Šmidingerovy knihovny

program: 1. Karel Kolařík (referát o textech Pavla Wonky o jeho nezávislé kandidatuře a o volbách), 2. čtení textů Pavla Wonky vztahujících se k jeho nezávislé kandidatuře (volební program, provolání a Úvaha na téma volby; četl Petr Šimek), 3. Petr a Markéta Lutkovi - recitál 

účast: necelých 15 návštěvníků

 

Průběh:

Druhý večer pro Pavla Wonku uspořádalo v kulturním prostoru Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích Sdružení pro obnovu Řepice a okolí. Poté, co v krátkosti nastínil život Pavla Wonky, zaměřil se koordinátor projektu Karel Kolařík drobným referátem na velmi podstatnou kapitolu života Pavla Wonky, a to na jeho nezávislou kandidaturu do Sněmovny lidu FS v roce 1987. Ve svém referátu se zejména zaměřil na interpretaci textů Pavla Wonky, které se explicitně vztahovaly k jeho kandidatuře a k problematice voleb v totalitní společnosti. V návaznosti nato přečetl Petr Šimek Wonkovy texty: volební program, volební prohlášení a tzv. Úvahu na téma volby. V druhé části večera vystoupili Petr a Markéta Lutkovi. Petr Lutka se během svého vystoupení často zamýšlel nad postavou Pavla Wonky a vzpomínal na tíživá normalizační léta. Velmi vydařeného večera se zúčastnilo necelých patnáct návštěvníků.

 

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 3.

 

PRVNÍ VEČER PRO PAVLA WONKU V PRAZE

1. duben 2003, Praha, Klub V Jelení

pořadatel: Rok Pavla Wonky za výrazné podpory Agentury neziskového sektoru (Agnes)

program: 1. Karel Kolařík (přednáška; citované pasáže četl Roman Kolliner), 2. Petr a Markéta Lutkovi - recitál 

účast: přibližně 30 návštěvníků

 

Průběh:

 

Cyklus pořadů v rámci Roku Pavla Wonky v pražském Klubu V Jelení započal První večer, který měl podobnou dramaturgickou stavbu jako První večer ve Strakonicích. V první polovině večera zazněla úvodní přednáška Karla Kolaříka Nástin života a díla Pavla Wonky, od svého prvního čtení ve Strakonicích opravená od některých nepřesností a rozšířená o nové poznatky. V druhé části pak vystoupili Petr a Markéta Lutkovi. Jejich vystoupení bylo opět prokládáno vzpomínkami na tíživá léta v totalitě a na kamarády a souputníky a úvahami nad osudem Pavla Wonky. Pozitivní na celém večeru byla také skutečnost, že se ho – podobně jako ve Strkanicích – zúčastnilo velké množství mladých lidí, kteří se tak – často poprvé – setkali s osudem významného českého bojovníka proti totalitní společnosti Pavla Wonky.

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 4.

 

TŘETÍ VEČER PRO PAVLA WONKU

25. duben 2003, Strakonice, kulturní prostor Šmidingerovy knihovny

pořadatel: Sdružení pro obnovu Řepice a okolí za podpory Šmidingerovy knihovny

program: 1. Karel Kolařík (životopisný nástin a komentář vybraných textů a videoprojekce), 2. čtení textů vztahujících se k smrti Pavla Wonky (petice Dopis 271 čs. občanů; smuteční projevy Hany Jüptnerové a Václava Havla; četl Petr Šimek), 3. videoprojekce záznamu z pohřbu Pavla Wonky, 4. recitál Vladimíra Veita

účast: necelých 15 návštěvníků

 

Průběh:

Třetí večer pro Pavla Wonku uspořádalo v kulturním prostoru Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích Sdružení pro obnovu Řepice a okolí v předvečer patnáctého výročí úmrtí Pavla Wonky. Na samý úvod připomněl koordinátor projektu Karel Kolařík celý Wonkův život, zaměřil se detailněji na jeho poslední dny a okomentoval následující čtení a videoprojekci. Petr Šimek posléze přečetl petici Dopis 271 čs. občanů a smuteční projevy Hany Jüptnerové a Václava Havla. Po přečtení proběhla videoprojekce záznamu z pohřbu Pavla Wonky. V druhé části večera vystoupil Vladimír Veit. Vladimír Veit během svého vystoupení také uvažoval nad životem v totalitní společnosti, Pavlovi Wonkovi věnoval úvodní píseň a  tíživou atmosféru večera odlehčoval veselejšími příběhy z oněch dob. Večera se zúčastnilo přibližně patnáct návštěvníků.

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 5.

 

DRUHÝ VEČER PRO PAVLA WONKU V PRAZE

13. květen 2003, Praha, Klub V Jelení

pořadatel: Rok Pavla Wonky za podpory Agentury neziskového sektoru AGNES

program: 1. přednáška Karla Mašity o historii Jazzové sekce a životě v totalitní společnosti

účast: 10 návštěvníků

 

Průběh: Karel Mašita se ve své přednášce zaměřil na vývoj kulturní organizace Jazzová sekce od jejího vzniku až k prahu 90. let. Zevrubně představil její činnost a její fungování začlenil do dějinných i kulturních souvislostí. Přednáška měla velký ohlas a navázala na ni diskuse.

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 6.

 

ČTVRTÝ VEČER PRO PAVLA WONKU V PRAZE

16. květen 2003, Strakonice, kulturní prostor Šmidingerovy knihovny

pořadatel: Sdružení pro obnovu Řepice a okolí za podpory Šmidingerovy knihovny

program: 1. přednáška Karla Mašity o historii Jazzové sekce a životě v totalitní společnosti

účast: přibližně 15 návštěvníků

 

Průběh: Karel Mašita se ve své přednášce, která již o pár dní dříve zazněla také v Klubu V Jelení v Praze, zaměřil na vývoj kulturní organizace Jazzová sekce od jejího vzniku až k prahu 90. let. Zevrubně představil její činnost a její fungování začlenil do dějinných i kulturních souvislostí. Přednáška měla stejně jako v Praze velký ohlas a navázala na ni plodná diskuse.

 

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 7.

 

TŘETÍ VEČER PRO PAVLA WONKU V PRAZE

9. červen 2003, Praha, Klub V Jelení

pořadatel: Rok Pavla Wonky za podpory Agentury neziskového sektoru AGNES

program: 1. videoprojekce záznamu pohřbu Pavla Wonky, 2. komentované čtení smutečních projevů, 3. Pavel Wonka jako nezávislý kandidát – komentované čtení textů Pavla Wonky vztahujících se k jeho nezávislé kandidatuře do SL FS (Karel Kolařík, texty Pavla Wonky a o něm četl Roman Kolliner)

účast: přes 10 návštěvníků:

 

Průběh: Třetí večer probíhal na základě stručného životopisu Pavla Wonky, v němž byly rozvedeny dvě důležité kapitoly: Pavlova nezávislá kandidatura do SL FS a jeho pohřeb. U Pavlovy kandidatury bylo po stručném interpretujícím úvodu Karla Kolaříka přečteno Romanem Kollinerem několik Pavlových textů (Prohlášení nezávislého kandidáta, Volební program). Po videoprojekci záznamu pohřbu byly přečteny smuteční projevy Václava Havla a Hany Jüptnerové. 

 

 

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 8.

 

FESTIVAL PRO PAVLA WONKU

5. září 2003, Praha, Synagoga na Palmovce

pořadatel: Rok Pavla Wonky  a Agentura Manuzio

program: 1. promluva Jiřího Wonky, 2. koncert skupiny Děti deště, 3. autorské čtení Pavla Řezníčka, 4. koncert skupiny Skrytý půvab byrokracie, 5. performance Martina Mikeše, 7. výstava Pavel Wonka – Život a dílo.

Účast mimo účinkující a pořadatele: 42 diváků  

 

Charakter akce: Festival pro Pavla Wonku, který je realizován v rámci projektu Rok Pavla Wonky, je zamýšlen jako putovní, takže by mělo proběhnout festivalových dnů více. Jeho cílem je jednak seznámit diváky a příznivce jednotlivých umělců s osobností Pavla Wonky a jednak uvést do nových vztahů různé svébytné umělecké projevy a vytvořit tak zvláštní  uměleckou komunikaci. Pavla Wonku na Festivalu představuje rozsáhlá výstava, sestávající osmnáct čtvrtek A 4, které popisují život a dílo Pavla Wonky a pozastavují se u důležitých momentů jeho života a aktivit. Její součástí nejsou pouze zvětšené reprodukce dobových fotografií a stručný životopisný vhled, ale i ukázky z textů Pavla Wonky, ze svědectví jeho blízkých atd. Uměleckou výjimečnost večera zaručuje důsledně propracovaná volba účinkujících umělců, kteří jsou zástupci různých uměleckých směrů a forem. Dochází tak k vytvoření často nečekaných kontextů a k objevení netušených souvislostí. Na pódiu se tedy střídají nejen hudební soubory, ale i básníci a performeři...

 

Popis akce: Po stručném shrnutí dosavadních aktivit Roku Pavla Wonky jeho koordinátorem Karlem Kolaříkem, vystoupil Jiří Wonka, který velmi emotivně a zajímavě promluvil o svém bratrovi a o postoji současného establishmentu k němu. Po těchto proslovech začal kulturní program, kdy jako první zahrála skupina Děti deště, jeden z nejvýraznějších představitelů současné industriální hudby. Po jejich koncertu nastal okamžik pro autorské čtení surrealistického básníka a prozaika Pavla Řezníčka, který četl převážně své nové básně. Dalším hudebním souborem, který toho večera vystoupil, byl Skrytý půvab byrokracie, přední reprezentant současné alternativní hudby, navazující na odkaz klasického českého undergroundu, a mimo jiné nositel Nadčasové ceny za lyriku. Tečkou za večerem byla krátká, leč intenzivní performance Martina Mikeše na téma Člověk X totalita. Ještě před začátkem programu byla zpřístupněna výstava Pavel Wonka – Život a dílo, situovaná do levé části synagogy, která byla diváky i účinkujícími hojně navštěvována.

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 9.

 

FESTIVAL PRO PAVLA WONKU

8. listopad 2003, Pelhřimov, Kulturní dům

pořadatel: Rok Pavla Wonky  a MěKS Pelhřimov

program: 1.koncert skupiny Brčál, 2. koncert písničkáře Jiřího Smrže, 3. koncert skupiny Memorial, 4. performance Martina Mikeše, 5. výstava Pavel Wonka – Život a dílo, 6. výstava koláží Tomáše Hrůzy.

Účast mimo účinkující a pořadatele: necelých 10 diváků 

 

Charakter akce: Festival pro Pavla Wonku, který je realizován v rámci projektu Rok Pavla Wonky, je zamýšlen jako putovní, takže by mělo proběhnout festivalových dnů více. Jeho cílem je jednak seznámit diváky a příznivce jednotlivých umělců s osobností Pavla Wonky a jednak uvést do nových vztahů různé svébytné umělecké projevy a vytvořit tak zvláštní  uměleckou komunikaci. Pavla Wonku na Festivalu představuje rozsáhlá výstava, sestávající z osmnácti čtvrtek A 4, které popisují život a dílo Pavla Wonky a pozastavují se u důležitých momentů jeho života a aktivit. Její součástí nejsou pouze zvětšené reprodukce dobových fotografií a stručný životopisný vhled, ale i ukázky z textů Pavla Wonky, ze svědectví jeho blízkých atd. Uměleckou výjimečnost večera zaručuje důsledně propracovaná volba účinkujících umělců, kteří jsou zástupci různých uměleckých směrů a forem. Dochází tak k vytvoření často nečekaných kontextů a k objevení netušených souvislostí. Na pódiu se tedy střídají nejen hudební soubory, ale i básníci a performeři...

 

Popis akce: Druhý a závěrečný festivalový den proběhl podobně jako předchozí, v Synagoze na Palmovce. Postupně vystoupily obě kapely (Brčál a Memorial) a také písničkář Jiří Smrž a performer Martin Mikeš. V předsálí byla nainstalována výstava koláží Tomáše Hrůzy a v sálu výstava Pavel Wonka – život a dílo. Přes nízkou účast byla akce velmi podařená.

 

ZPRAVODAJ ROKU PAVLA WONKY 10.

 

FESTIVAL PRO PAVLA WONKU

18. listopad 2003, Praha, Klub V Jelení

pořadatel: Rok Pavla Wonky  a Agentura neziskového sektoru

program: přednáška Jiřího Wolfa Vězeňství v normalizačním Československu

Účast mimo účinkující a pořadatele: 20 diváků 

 

Popis akce: Celý večer byl věnován rozsáhlé přednášce bývalého politického vězně a spisovatele Jiřího Wolfa, který vyprávěl nejen o svých zkušenostech z mnohaletého nespravedlivého věznění, ale také o životě v nesvobodných podmínkách komunistického Československa. Vyprávění Jiřího Wolfa bylo velmi zajímavé a vyvolalo rozsáhlou diskusi.